Wat

 

 

Vogelaars houden van vogels. Met verrekijkers en telescopen bekijken ze de vogels. Observatiehutten zijn er om de vogels ongestoord te kunnen bestuderen. Er zijn websites waar de vogelaars hun waarnemingen verzamelen.  Vogelonderzoekers zoeken nesten, en beschrijven de habitat om zo veel mogelijk te weten te komen over het leven van de vogel. Ook worden individuele vogels geringd om deze te kunnen volgen. De vogels krijgen zenders mee waarmee hun trekroutes in kaart worden gebracht. Vogelaars hebben op Terschelling een vijftal vogels uitvoerig bestudeerd: de kanoet, de rosse grutto,  de drieteenstrandloper, de lepelaar en de rotgans.

 


 

 

Gastelaars houden van gasten. Vanuit de observatiehut kan de gastelaar ongestoord zijn favoriete gast bekijken.  Is de gast alleen of in gezelschap? Druk pratend of in gedachten verzonken? En hoe gaat de gast gekleed?  Eigentijds of tijdloos?

De kinderen van de basisscholen op het eiland hebben een wetenschappelijk onderzoek naar de gasten opgezet. Tijdens Oerol wordt dat grootschalig onderzoek voortgezet. Zo wordt er gekeken naar verspreiding, fourageergedrag, baltsrituelen en voorkeurs-habitat. Let op: nieuwe gasten worden natuurlijk ook geringd!

 Wat voor een type bent u?